Grafik wakacyjny

obowiązuje od 29 czerwca do 30 września